Årsmøte i Skjetten Fotball

ÅRSMØTE I SKJETTEN FOTBALL

 

           Herved innkalles til årsmøte i Skjetten Fotball

                Tirsdag 20. mars 2018. kl. 18:00

            Sted: Klubbhuset, Nordensv. 21, 2013 Skjetten.

 

Til behandling foreligger:

 

1.     Godkjenning av innkalling og godkjenne stemmeberettigede.

     Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 personer til å underskrive        

      protokollen sammen med møteleder.

2.     Årsberetning 2017

3.     Regnskap 2017

4.     Fastsette medlemskontingent og treningskontingent 2018

5.     Vedta budsjett 2018

6.      Behandle innkomne forslag.

-         herunder: vedta ny lov og behandle klubbens organisasjonsplan.

7.     Valg

8.     Ev.utmerkelser

Innkomne forslag må være levert innen 10. Mars 2018.

Fullstendig saksliste med dokumenter og kommentarer er tilgjengelig

på klubbhuset en uke før årsmøtet.

 

for Skjetten Fotball                                     

Knut Larsen                      

 

Leder.

 

 
 

Hvem kan stemme på klubbens årsmøte?

I h.t.t. NIF`s lover så er det kun medlemmer med betalt kontingent som er stemmeberettiget på klubbens årsmøte.

Det er med andre ord kun personlig medlemskap som gjelder og man må ha vært medlem i minimum 1 mnd.

 Aldersgrense 15 år.

 

Sponsorer

Følg oss på Facebook

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift