Viktig info etter spillermøte

Sommerinfo fra sjefstrener Lena

Da er sommeren kommet og vi tok opp noen punkter på spillermøte forrige uke som er viktig at alle husker.

 

  1. Møt opp tidsnok til trening og kamp

Det er viktig at tider holdes rundt oppmøte til kamper og treninger. Møt heller opp 5 minutter før oppsatt tid enn 5 minutter for sent. Dersom du hindres av en eller annen grunn skal trener ha beskjed. Ved for sent oppmøte til treninger av enkeltspillere blir konsekvensen at resten av laget blir nødt til å vente på de som kommer for sent. Økten vil da komme i gang senere enn planlagt og ting må repeteres. Ved for sent oppmøte til kamper kommer vi for sent i gang med forberedelser og taktikk. Også her hender det at ting må repeteres.

 

Her har vi blitt enige om:

Trener: Skal sørge for at hjemmesiden oppdateres med kamper, treninger, turer, etc..

Trener skal også legge ved link til hjemmeside når sms sendes ut.

 

Spillere: Møter tidsnok til alle oppsatte tider.

Konsekvens av for sent oppmøte til trening uten å ha gitt beskjed: Spiller må selv finne ut av hva trener har gått igjennom.

Konsekvens av for sent oppmøte til kamp uten å ha gitt beskjed: Spiller starter ikke kampen.

 

  1. Alle oppsatte kamper MÅ prioriteres!

Hovedinnkalling til kamp skjer normalt sett MINST to uker før dato for kamp (som oftest tidligere). Enkelte spillere kalles inn etter hovedinnkallingen da forfall må erstattes av ny spiller. De spillerne som kalles inn til hver enkelt kamp er de jeg ønsker å ha i troppen til den enkelte kampen. Derfor jeg ha beskjed i god tid dersom en spiller ikke har mulighet til å spille på oppsatt dato. Ved forfall av flere spillere må kampen flyttes og her er det strenge regler! I tillegg ønsker jeg at spilleren forsøker å få til kamp uansett når dette ikke er helt umulig (sykdom, ferie..)

 

Her har vi blitt enige om:

Spillere: Prioriterer oppsatte kamper og sørger for raskt svar på Spond.

 

Trener: Enkelte av spillerne synes selv det er vanskelig å holde orden på når de er kalt inn til kamp. Spillerne selv ønsker at de kalles inn til kamp gjennom SPOND slik at de kan planlegge egen hverdag bedre og samtidig minne foreldre på å legge inn svar raskt. Spillerne legges derfor inn med egen gruppe på Spond hvor de kan svare selv, men jeg skal fortsatt ha «hoved-svar» fra en forelder. Når spiller har svart bør også svar fra foreldre komme raskt etter.

 

  1. Alle spillere møter på trening!

Oppmøte på trening er viktig for at laget skal klare å ha kontinuitet i øvelser og for at vi skal klare å utvikle de forskjellige momentene vi trener på. Spillere med lette eller mer alvorlige skader møter også på trening. Det er viktig å være en del av gruppen og å få med seg øvelsene selv når man selv ikke har mulighet til å trene.

 

Her har vi blitt enige om:

Spillere: Alle møter på trening.

 

Trener: Ved lette skader legges det opp til en alternativ (kort eller lang) økt enten av trener eller av spilleren selv (når spilleren følger et eget opplegg gjennom fysio el.)

 

  1. Trening i sommerferien

Alle skal trene i sommer. Er det varmt så er det lurt å prioritere styrke, svømming etc. Når det er grei temperatur så tar du en tur på banen, en gresslette, strand etc. og øver på det du ønsker å bli bedre på (evt. har fått beskjed om å øve på). Alle må skrive ned følgende: dato for økt, hva de har gjort og hvor lenge

Dette blir sommerens konkurranse! (I tillegg til at du holder deg i form og er klar for første seriekamp)

 

  1. Oppstart trening

Vi starter opp med treninger torsdag 27.7 for de som har kommet hjem.

Innlegg til hjemmesiden med toukersplan kommer i grei tid før dette.

 

 

Ha en fortsatt god sommer!!!

 

Lena

Sponsorer

Følg oss på Facebook

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift