Kurland Cup i helga

Kurland Cup i Fjellhamarhallen.

Søndag stiller vi et lag i Kurland Cup i Fjellhamarhallen.

 

Her er kampoppsettet vårt:

Kl.

Klasse

Pulje

Hjemmelag

-

Bortelag

Bane

09/30

Småjente 03/04

D

Skjetten

-

Huk 1

1

11/00

Småjente 03/04

D

Skjetten

-

Rælingen 1

1

12/00

Småjente 03/04

D

Skedsmo Rød

-

Skjetten

2

 

Vi møter i garderoben i Fjellhamarhallen kl 0900 søndag morgen (Ferdig skiftet)

Husk leggskinn, mat som skal spises mellom kamper og innesko (fotballinnesko eller joggesko med lys såle)

Kampdrakt og drikkeflaske tar jeg med. (Lena)

 

Spillere som skal møte er:

Alina, Anna U, Lina, Matilde, Camilla, Lara, Mona, Kristine (keeper), Linnea og Emma

 

Regler:

Turneringsbestemmelser, generelle

Laglister inneholdende klubbnavn, lag, navn og fødselsdato må leveres

sekretariatet senest 30 minutter før lagets første kamp (blokkbokstaver eller

maskinskrevet).

Spillerne må benytte skotøy som ikke setter merker eller på annen måte

skader underlaget i hallen (fotball-/joggesko uten knotter). Leggbeskyttere

er påbudt. Farlige/skarpe gjenstander skal fjernes (smykker, klokker osv.).
De to beste lagene i hver innledende pulje går videre til sluttspill.

Arrangøren holder matchballer.

 

Lag som ikke møter / møter for sent

Lagene plikter å være klare til kampstart 5 minutter før avspark. Er et lag

ikke klart til kampstart, taper laget kampen og resultatet settes til

0–3.

 

Oppvarming

Oppvarming kan foregå bak målene lengst unna inngangen, i korridorer i
hallen og på banen før kampen. Det er viktig at baller brukt under

oppvarming ikke forstyrrer spillet på banene. På grunn av stor påmelding

har vi dessverre sett oss tvunget til å kutte ned på oppvarmingstiden på

banen til ca. 3 minutter. Dette slik at flest mulig påmeldte lag får delta.

Protester
Eventuelle protester behandles av en jury oppnevnt av arrangøren. Protesten må være skriftlig og innlevert senest 30 minutter etter at kampen er over. Protestgebyr, kr 500,- betales samtidig med innlevering av protest. Dersom protesten tas til følge, tilbakebetales gebyret. Juryens avgjørelse kan ikke ankes. Juryens sammensetning bekjentgjøres ved oppslag ved turneringens start.

Premiering

Det gis medaljer til de fire beste lagene og pokal til alle finalelagene (inkludert

tapende semifinalister). Det spilles ikke bronsefinale, tapende semifinalister

får begge tredje plass.

 

Turneringsreglement

Antall spillere

Maksimum fem spillere fra hvert lag, medregnet keeper, er på banen

samtidig. Ett lag kan ikke spille med færre enn tre spillere (inkl. keeper).

Spillerne må være oppført på laglisten for å delta på kampene. Disse kan

byttes ut og inn hele kampen. Innbytte kan skje når som helst under spillets

gang, med unntak av keeper som kun kan byttes ved stopp i spillet.

Innbytte må foregå fra innbyttersonen som er tre meter til hver side for

midtstreken. Ny spiller kan ikke komme inn før den som skal erstattes har

passert sidelinjen i innbyttersonen.

 

En spiller kan bare benyttes på ett lag i løpet av turneringen. Det gjøres

unntak for keeper som kan spille for flere lag, men kun i samme klasse. De

som ønsker dette, må søke turneringsledelsen på forhånd.

I klassene småjenter, jenter og junior damer er det tillatt å benytte seg av to

overårige spillere som er inntil ett år eldre, men kun én av dem kan spille

på banen av gangen.

 

Kommer en spiller under «flyvende innbytte» inn på banen før den som

skal erstattes er helt utenfor sidelinjen, kan dommeren stoppe kampen.

Advarsel gis til innbytteren. Dette kan også gjelde dersom en eller begge

spillerne bytter utenfor innbyttersonen. I begge tilfeller er det opp til

dommeren å vurdere om kampen skal stoppes eller om advarsel gis ved

første stopp i spillet. Laget som har forbrutt seg skal ikke ha fordel av at

spillet blir stoppet. Hvis dommeren stopper kampen, skal spillet gjenopptas

med et indirekte frispark fra det sted ballen var da kampen ble stoppet.

 

Spilletid

Lillejenter / Lillegutter (11-12 år) 2 x 10 min. uten pause

Småjenter / Smågutter  (13-14 år) 2 x 12 min. uten pause

Jenter / Gutter  (15-16 år)              2 x 12 min. uten pause

Junior/senior (17-19 år, og 20+   ) 2 x 15 min. uten pause

I semifinaler og finaler er det pause på 3 min.

 

Det er individuell tidtaking på hver bane. Dette innebærer at det kan være

problem å skille mellom pause-/sluttsignal på de forskjellige banene. Vi

oppfordrer alle til å sjekke nedtellingsklokka på banen slik at dere ikke

stopper å spille før omgangene er over.

Spilleavvikling

Klassen lillejenter/lillegutter spiller enkel serie uten sluttspill. Øvrige klasser  spiller innledende serie før sluttspill, og lagenes rekkefølge bestemmes slik:

 

Innledende kamper

1 Antall poeng (3 – 1 – 0)

2 Målforskjell

3 Flest scorede mål

4 Innbyrdes oppgjør

5 Loddtrekning

 

Sluttspillkamper

Disse spilles som cup, og ved uavgjort etter full tid spilles 1 x 5 min.

ekstraomgang etter prinsippet første målet vinner. Er det fortsatt uavgjort,

kåres vinneren slik:

I klassene småjenter/smågutter vinner det laget som har flest cornere i hele kampen. Står det fortsatt uavgjort avgjøres kampen ved loddtrekning.

I de øvrige klassene avgjøres det ved straffespark. Først tre straffer til hvert

lag, siden en og en til det er kåret en vinner.

 

Spillets begynnelse

Hjemmelaget begynner med ballen og starter spillet på banehalvdelen

nærmest inngangssiden.

 

Straffesparkfeltet

Straffesparkfeltet følger den heltrukne 6-meterslinjen på håndball-banen.

Straffesparkmerket er rett foran mål på den stiplete 9-meters-linjen.

 

Frispark / Innspark / Målkast / Avspark

Innkast erstattes med innspark. Målspark (hvis hele ballen går ut over dødlinjen utenfor mål) erstattes med målkast.

Det kan ikke gjøres mål direkte fra innspark eller avspark.
Ved feil, tildeles motstanders keeper målkast.

Keeper kan ikke ta ballen med hendene ved tilbakespill fra innspark.

I så fall tildeles motstander frispark fra midtlinjen. For Lillejenter/Lillegutt gis veiledning og målkast fra keeper ved første gangs tilfelle.


Motspillerne må være minst tre meter fra ballen ved avspark, og minst fem meter

fra ball ved innspark/frispark/hjørnespark. Om dette ikke overholdes, skal spiller som står for nære gis advarsel. Ved målkast skal ingen andre spillere enn keeper berøre ball i straffesparkfelt.

 

Hvis et lag drøyer mer enn fire sekunder med å ta frispark/innspark, skal

motstanderen tildeles innsparket/frisparket.

 

I tillegg til de forseelser som i henhold til de vanlige spillereglene skal

straffes med et direkte frispark, dømmes det direkte frispark for:

 

a) Angrep med skulder mot en motspiller.

b) Glidetakling for å nå ballen – enten vedkommende treffer ballen eller

ikke.

 

Indirekte frispark dømmes som vanlig med unntak av de ovennevnte

situasjonene og med tillegg av 4-sekundersregelen. Keeper blir ikke avblåst

for å ta mer enn fire skritt. Indirekte frispark skal tas fra det nærmeste

punkt på 6-meterslinjen dersom forseelsen finner sted innenfor

straffesparkfeltet.

 

Utvisning / Rødt kort

Ved en eventuell utvisning skal den utviste spilleren forlate banen, og kan

ikke komme inn i kampen igjen. Vedkommende kan heller ikke oppholde

seg på innbytterbenken. Laget kan derimot sette inn en ny spiller tre

minutter etter at spillet har blitt satt i gang igjen.

 

Får samme spiller 2 gule kort i samme kamp, regnes det som rødt kort og utvisning. Tidsbestemt utvisning for gult kort i 13-16 års klassen benyttes ikke.

 

Skulle et lag ha utvist tre spillere eller flere samtidig, må man vente med

lagstraffen slik at man ikke har færre enn tre spillere på banen.

 

Straffespark

Tas fra tidligere beskrevet straffesparkmerke. Alle spillere, unntatt den som tar sparket, må være bak eller på høyde med, og minst fem meter fra straffesparkmerke. Keeper skal stå på mållinjen inntil straffespark er tatt.

Straffespark som er dømt rett før full tid (i ordinær omgang eller ekstra omgang) tas til tross for at kamptid utløper. Kun ett evt. returspark (ved retur fra målstenger) etter straffespark er da tillatt, men ikke av den som tar straffesparket.

 

Keeper

Keeper kan kun ta ballen i hendene innenfor eget straffesparkfelt.

Keeper kan IKKE sparke ballen ut fra eget straffesparkfelt hvis han/hun først har tatt i mot ballen med hendene.

Har ball vært utenfor dødlinjen, skal ballen etter målkast, berøre en annen spiller utenfor straffesparkfeltet, før keeper kan berøre ball på nytt. Ved feil, tildeles motstanderlaget indirekte frispark fra midtstreken. 

Keeper har lov å kaste ballen over midtbanen, men ved målkast må ballen berøre banegulv eller annen spiller på keepers banehalvdel før ballen passerer midtlinjen.

Ved feil, tildeles motstanderlaget indirekte frispark fra midtstreken. 

 
MERK: Keeper kan ikke gjøre mål ved å kaste ballen direkte i motstanders mål. Mål blir bare godkjent hvis ballen er berørt av en annen spiller før den går i mål. Ved feil, blir motstanderlaget tildelt målkast fra eget mål.

 

Ballen er ute av spill

Ballen er ute av spill når den treffer taket. Spillet gjenopptas ved dropping

rett under treffpunktet. Er treffpunktet innenfor straffesparkfeltet, droppes

ballen i straffesparkfeltet. Treffer ballen taket på vei over dødlinja, dømmes

utspill/målkast fra keeper.

 

Offside

Offsidereglene brukes ikke.

 

Forøvrig gjelder NFFs regler for fotball på små baner.                 Oppdatert pr. 5. 1.2017.

 

Sponsorer

Følg oss på Facebook

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift