Terminliste for høsten 2017

Vedlagt følger laginndeling og terminliste for høsten 2017

Nye treningstider

Hei! Vi har fått nye treningstider fra og med uke 14: tirsdager og torsdager på Stav. Kl 17:00 - 18:15. Denne uka er altså siste uke med gamle treningstider.

Referat, aktivitetsplan, terminliste og laginndeling

Nå er referat fra torsdagens foreldremøte sendt ut på mail. Aktivitetsplan, terminliste og laginndeling er sendt til alle som er registrert pr. dags dato. Nye spillere som er på vei inn vil bli plassert i gruppene med en gang alle formaliteter er klare.

Skjetten Fotball G 2007

Velkommen til hjemmesidene til G 2007!

Besøk våre lagsider

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products