Skjetten Fotball

Hospitering

Hospitering

HOSPITERING

 

 

Klubben får jevnlig henvendelser og spørsmål angående hospitering den siste tiden. Vi ønsker derfor å gjøre dere oppmerksomme på retningslinjene for hospitering i Skjetten Fotball. Vedlagt ligger et skriv som tar utgangspunkt i sportsplanen vår.

 

Vi tenker i utgangspunktet at det vil være naturlig å benytte seg av de vedlagte hospiteringsprinsippene fra 10-årsalderen. Dette er også de anbefalingene som Norges Fotballforbund kommer med. Hvis det finnes enkelte soleklare behov for hospitering i enda yngre årsklasser, så vurderer vi disse tilfellene enkeltvis.

 

Slik går dere fram:

 

1. Hospitering bør initieres av spillerens trener (på ordinært lag). Det er hun/han som kjenner spilleren best og som kan se behovet for ekstra utfordringer best. Sportslig leder kan delta i denne prosessen ved behov.

 

2. Spillerens trener (på ordinært lag) kontakter treneren i den treningsgruppen hvor hospitering er aktuelt og sportslig leder. Disse må da komme fram til hvilken hospiteringsordning som passer best.

 

3. Spillerens trener (på ordinært lag) snakker med aktuell spiller om hospiteringen for å understreke konsekvensene av dette. Spilleren selv må få valgmuligheten. Foreldre/foresatte skal involveres.

 

4. Hospitant tas i mot og presenteres for spillergruppen. Det er viktig å forklare at hospitanten skal være med under gitte aktiviteter (trening og kamp) og behandles slik som de andre.

 

5. Hospiteringen evalueres kontinuerlig:

a. Treneren i den treningsgruppen hvor hospitering er aktuelt og sportslig leder vurderer om spilleren er i flytsonen eller ikke. Likeledes om hospitanten glir inn i det sosiale miljøet.

b. Spillerens trener (på ordinært lag) og sportslig leder vurderer om ekstratreningen gir for stor treningsbelastning totalt sett.

c. Dersom hospitanten holder et ferdighetsnivå på linje med de beste i aldersklassen må spillerens trener (på ordinært lag), treneren i treningsgruppen hvor hospitering er aktuelt og sportslig leder diskutere hvorvidt hospitanten bør flyttes opp på permanent basis.

 

 

Ta kontakt hvis dere sitter med eventuelle spørsmål!

 

 

Mvh

Ole Gåseidnes

Sportslig leder barnefotball

Skjetten Fotball

Tlf: 92291690

Skjetten Fotball
Fotball@ssk.no
Besøksadresse: Nordensvei 21, 2013 Skjetten
Postboks: 51, 2026 Skjetten

 

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products