Skjetten Fotball

Foreldrevettregler

Foreldrevettregler

Fairplay og foreldrevettregler

Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna. Her er noen huskeregler:

1. Møt opp til kamp og trening
- barna ønsker det

2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen
- ikke bare dine kjente

3. Oppmuntre i medgang og motgang
- ikke gi kritikk!

4. Respekter lagleders bruk av spillere
- ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen

5. Se på dommeren som en veileder
- respekter avgjørelsene!

6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta
- ikke press det

7. Spør om kampen var morsom og spennende
- ikke bare om resultatet

8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr
- ikke overdriv

9. Vis respekt for arbeidet klubben gjør
- delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner

10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball
- ikke du

11. Vis respekt for andre
- ikke røyk på sidelinja

12. Husk at barna gjør som du gjør – ikke som du sier

Skjetten Fotball
Fotball@ssk.no
Besøksadresse: Nordensvei 21, 2013 Skjetten
Postboks: 51, 2026 Skjetten

 

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products